You are currently viewing Wraps

Wraps

Malai Tikka Wrap $9.99

Beef Kofta wrap $8.99

Paneer Tikka Wrap $8.99

Chicken Breast Wrap $9.99

Tandoori Chicken Wrap $9.99

Chicken Kofta Wrap $8.99

Beef Tikka Wrap $9.99